19
เม.ย.
60

สะหล่าดำหัวป้อครูสะหล่าเพชร ปี๋ใหม่เมือง2560

สถานที่: ณ บ้านจ๊างนัก อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

สะหล่าดำหัวป้อครูสะหล่าเพชร ปี๋ใหม่เมือง2560

อ่านเพิ่มเติม
30
ธ.ค.
59

ไหว้สา ปู่จาครู ดูงานศิลป์ ยินดีป้อสล่า

สถานที่: ณ บ้านจ๊างนัก อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เนื่องในดิถีมงคล ครบรอบ 29 ปี "บ้านจ๊างนัก"และในโอกาสที่สล่าเพชร วิริยะ เข้าพระราชทาน ปริญญาบัญฑิตกิติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขอเชิญมิตรแก้ว สหายคำ สล่าใหญ่สล่าน้อย มาร่วมฮอมจิตฮอมใจ๋ ในวาระอันดีสะหลีอันงาม

20
พ.ย.
59

ถ่ายทำรายการ

สถานที่: บ้านจ๊างนัก

ถ่ายทำรายการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย