ทั่วไป

 1. ภาษา: ภาษาที่มีผลผูกพันกับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยที่ใช้บนเว็บไซต์มีไว้เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น คำว่า "เรา" หมายถึง "บ้านจ๊างนัก" ส่วนคำว่า "คุณ" หรือ "ท่าน" หมายถึง "ลูกค้า" การสั่งซื้อภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างบ้านจ๊างนัก กับลูกค้าในการสั่งซื้อและจัดหาสินค้า
 2. ร้านออนไลน์ของบ้านจ๊างนัก ภายใต้ URL: www.baanjangnak.com จำหน่ายช้างแกะสลัก สินค้าขายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าแบบพิเศษ โปรดติดต่อเราทางอีเมลอีกครั้ง
 3. สินค้าของบ้านจ๊างนักสามารถจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วไป และลูกค้าธุรกิจ

การลงทะเบียน

 1. สำหรับการซื้อขายบนเว็บไซต์ www.baanjangnak.com ผู้ใช้จะต้องทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อที่จะดำเนินการซื้อขาย การลงทะเบียนสมัครสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่มีข้อถูกมัดในการซื้อ บ้านจ๊างนัก สามารถปฎิเสธการชักชวน หรือการลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ

การสั่งซื้อสินค้า

 1. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยการเพิ่มสินค้าใน “ตะกร้าสินค้า” บนเว็บไซต์บ้านจ๊างนัก และกดปุ่ม “สั่งซื้อ” เมื่อคุณทำการสั่งสินค้าแล้ว เราจะทำการออกหมายเลขการสั่งซื้อสินค้าให้เป็นข้อมูลอ้างอิง เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าหมายถึงคุณตกลงที่จะทำการชำระค่าสินค้าที่คุณเลือกภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้
 2. บ้านจ๊างนักจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อและข้อมูลการจัดส่งสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง
 3. ข้อมูลบนเว็บไซต์บ้านจ๊างนัก ถือเป็นการเสนอขาย แต่มิได้เป็นข้อเสนอในการจัดหาสินค้าในบางประเภทให้ อย่างไรก็ตามเราจะพยายามจัดหาสินค้าให้คุณอย่างสุดความสามารถ เมื่อเราได้จัดเตรียมที่จะจัดส่งสินค้า ทางเราจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะยังไม่ตกลงยอมรับการสั่งสินค้าของคุณอย่างเป็นทางการจนกว่าการสั่งสินค้านั้น ๆ จะผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของเราก่อน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันบัตรเครดิตหรือการทุจริตในการชำระเงิน
 4. บ้านจ๊างนัก และบริษัทในเครือมีสิทธิ์ปฎิเสธที่จะให้บริการ หากมีเหตุที่เราไม่สามารถดำเนินการหรือยอมรับคำสั่งซื้อสินค้าได้หลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว เราจะติดต่อคุณทางอีเมลอีกครั้ง

การคืนสินค้า

 1. ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้า สั่งสินค้าผิด หรือไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างทำการสั่งซื้อสินค้า คุณจะมีสิทธิ์ในการคืนสินค้าให้เราภายใน 14 วันนับการวันที่จัดส่งสินค้า สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ภายในกับหีบห่อที่เหมือนกับตอนได้รับสินค้า ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินในการส่งคืนสินค้า ทางเราคืนเป็นเครดิตโวเชอร์ให้แก่คุณตามมูลค่าของสินค้าที่ส่งคืนภายหลังจากที่สินค้าได้ส่งคืนถึงบริษัท
 2. สินค้าทุกประเภทจะต้องส่งคืนมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ : บ้านจ๊างนัก 56/1 หมู่ 2 ต. บวกค้าง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130
 3. นโยบายการคืนสินค้าภายใน 2 สัปดาห์จะไม่มีผลกับสินค้าที่ถูกสั่งทำขึ้นพิเศษแบบสั่งจองล่วงหน้า

ราคาและค่าจัดส่งสินค้า

 1. เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ณ เวลาที่ทำการสั่งซื้อสินค้าถือเป็นราคาที่ถูกต้อง โดยราคาของสินค้าที่สั่งซื้อจะถูกยืนยันและส่งให้ลูกค้าทางอีเมลอีกครั้ง
 2. ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่รวมค่าจัดส่ง
 3. ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้า ตามอัตราการให้บริการ

วิธีและกระบวนการชำระเงิน

 1. การสั่งซื้อจะต้องได้รับการชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากที่ได้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
 2. การชำระเงินสามารถชำระผ่านการโอนทางธนาคาร

การจัดส่ง

 1. เราจะทำการจัดส่งสินค้าให้คุณตามที่อยู่ที่ระบุในใบยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
 2. ลูกค้าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าทางอีเมล์ บ้านจ๊างนักจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำการจัดส่งสินค้าภายใน 2 สัปดาห์หลังที่ได้ทำการยืนยันใบสั่งซื้อสินค้า อย่างไรก็ตามความการล่าช้าในการส่งสินค้า อาจขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า และผู้ผลิตสินค้า
 3. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุภายในช่วงเวลาทำการปกติ ในกรณีที่ส่งสินค้าไม่สำเร็จลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม
 4. ในกรณีที่เกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งสินค้า ความเสียหายจะต้องถูกรายงานให้ผู้ส่งสินค้า และบ้านจ๊างนัก ทราบในทันที ความเสียหายนี้ไม่ส่งผลต่อการรับประกันสินค้า แต่อาจใช้เป็นข้อมูลในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านจ๊างนัก ไปยังผู้ดำเนินการจัดส่ง เราจะคืนเงินสำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่งหลังจากได้รับสินค้าคืน เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณสามารถส่งภาพถ่ายความเสียหายของสินค้าให้แก่เรา ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนสินค้าให้คุณได้รวดเร็วมากขึ้น
 5. หากคุณไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อเรา
 6. ข้อมูลและความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของสินค้าทุกชิ้นจะถูกส่งให้คุณพร้อมกับการจัดส่งสินค้า
 7. สินค้าทุกรายการได้รับการประกันจากบ้านจ๊างนัก หากสินค้าที่คุณได้รับเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อเราผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หัวข้อ “ติดต่อเรา” โดยแจ้งชื่อ หมายเลขติดต่อ หมายเลขการสั่งซื้อสินค้า และชี้แจงเกี่ยวกับลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้น

เหตุสุดวิสัย

 1. บ้านจ๊างนักจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การจัดส่งสินค้าล่าช้าภายใต้ข้อผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยตามการพิจารณาของบ้านจ๊างนัก พร้อมทั้งสามารถขยายระยะเวลาในการปฎิบัติตามข้อผูกมัดได้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงบังคับใช้ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลในการตัดสิน"